Kadaster maakt kennis met Google Glass

Eind september hield het Kadaster themadagen voor alle medewerkers van de directie Landregistratie en Geografie. Vanuit alle vestigingen in Nederland kwamen medewerkers naar Garderen om de toekomst van het Kadaster te bespreken. Google Glass kon bij zo'n vooruitblik natuurlijk niet ontbreken. Masc was daarom uitgenodigd om tijdens workshops Google Glass te presenteren.

Kadaster

Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: Wat is van wie? Waar lopen de grenzen? Bij het Kadaster werken 1700 mensen waarvan er 900 bij de directie Landregistratie en Geografie werken, de directie waarvoor Masc de Glass-presentatie verzorgde.

 

 

LG-themadagen

Elk jaar organiseert het Kadaster voor alle medewerkers van de directie Landregistratie en Geografie een themadag. In vier dagen tijd beleven alle medewerkers een dag met workshops waarbij een bepaald thema wordt behandeld. Dit jaar stond de toekomst van het Kadaster centraal. Medewerkers werden uitgedaagd om na te denken over de huidige werkzaamheden van het Kadaster en in hoeverre deze werkzaamheden nog toekomstbestendig zijn. Heeft het Kadaster in 2024 nog wel dezelfde taak als dat het nu heeft? Gaan burgers over 10 jaar niet alle data zelf registreren, waardoor het Kadaster overbodig wordt? Allemaal onderwerpen die tijdens de workshops op de LG-themadagen aan bod kwamen.


Google Glass in trek onder medewerkers Kadaster

Na de dagelijkse gezamenlijk opening, konden alle medewerkers van het Kadaster kennismaken met de Google Glass in het Innovatiecafé. Veel medewerkers waren enthousiast over de Google Glass en maakten dan ook gretig gebruik van de mogelijkheid om de bril uit te proberen. Met name het voice-commando “Ok Glass, take a picture” was erg in trek, zoals je ziet in dit overzicht van gemaakte foto’s en filmpjes.Glass voor Kadaster: Handsfree graven?

Medewerkers van het Kadaster kwamen zelf met goede ideeën voor toepassingsmogelijkheden. Zo dient een medewerker voordat hij een gat in de grond graaft, altijd een klick-melding te plaatsen. Zodra deze klick-melding geplaatst is, ontvangt hij een kaart met daarop alle ondergrondse leidingen. Met de Google Glass is het mogelijk deze kaart in je eigen gezichtsveld te laten projecten, zodat je je handen vrij hebt om bijvoorbeeld een graafmachine te besturen en tegelijkertijd kunt zien waar leidingen liggen.


 

Google Glass op jouw evenement?

Met hulp van Masc was het Kadaster in staat de Google Glass te demonstreren aan haar eigen medewerkers. Inzet van nieuwe technologie als Google Glass kan dé manier zijn om de presentatie van je bedrijf nog inspirerender te maken. Wil jij met jouw organisatie ook in de picture staan met Google Glass op een evenement?